www.ferospoj.cz :: Pěna trubičková studnařská zimní, DenBraven (15.04.2021 - 09:21)

Spolehlivý obchodní partner pro dílnu a řemesla

Pěna trubičková studnařská zimní, DenBraven

Pěna trubičková studnařská zimní, DenBraven

Zimní studnařská pěna, výrobce Den Braven. Vykazuje silnou přilnavost k betonu a ostatním stavebním materiálům. Upravená receptura  umožňuje provádět tyto montáže i při teplotách pod bodem mrazu až do - 15°C.
Výrobek splňuje požadavky dle § 3 odst. 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. kladené na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Na tento výrobek byl autorizovanou osobou vystaven ATEST. 
Zimní pěnu tak můžete použít i u projektů, kde je v přímém kontkatu s pitnou vodou. Vhodná je pro montáže a těsnění betonových studničních skruží, těsnění rozvodných, revizních a kontrolních šachet apod. Vykazuje silnou přilnavost k betonu a ostatním stavebním materiálům. 

 

Více technických informací, cenové informace a dostupnosti produktu Pěna trubičková studnařská zimní, DenBraven naleznete na našem e-shopu Obchodprodilnu.cz. Kliknutím na odkaz se dostanete přímo na produktovou kartu tohoto výrobku!