www.ferospoj.cz :: Pěna trubičková studnařská, DenBraven (23.10.2021 - 01:08)

Spolehlivý obchodní partner pro dílnu a řemesla

Pěna trubičková studnařská, DenBraven

Studnařská pěna, výrobce Den Braven. Vykazuje silnou přilnavost k betonu a ostatním stavebním materiálům.
Studnařská pěna splňuje požadavky dle § 3 odst. 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. kladené na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Na tento výrobek byl autorizovanou osobou vystaven patřičný ATEST. 
Pěnu tak můžete použít i u projektů, kde je v přímém kontaktu s pitnou vodou. Vhodná je pro montáže a těsnění betonových studničních skruží, těsnění rozvodných, revizních a kontrolních šachet apod. Vykazuje silnou přilnavost k betonu a ostatním stavebním materiálům.

 

Více technických informací, cenové informace a dostupnosti produktu Pěna trubičková studnařská, DenBraven naleznete na našem e-shopu Obchodprodilnu.cz. Kliknutím na odkaz se dostanete přímo na produktovou kartu tohoto výrobku!